LÖPANDE KUNDUNDERSÖKNINGAR

Behovet Det blir allt mer populärt att göra löpande kundundersökningar snarare än en enkät per år. Två vanliga typer av löpande...